ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT (BÁO NHỚT) YPB- LOẠI NẰM, CÓ DẦU-SIZE: 50mm-REN 7/16

Liên Hệ

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT (BÁO NHỚT) YPB-LOẠI NẰM, CÓ DẦU-SIZE: 50mm-REN 7/16

Đồng hồ áp suất 5kg/cm2    -  YPB-05

Đồng hồ áp suất 7kg/cm2    -  YPB-07

Đồng hồ áp suất 10kg/cm -  YPB-10

Đồng hồ áp suất 15kg/cm2  -  YPB-15

Đồng hồ áp suất 25kg/cm2  -  YPB-25

 

Facebook Chat
Mở Khung