LỌC CÔNG NGHIỆP

Liên Hệ

Lọc công nghiệp Yasaka

sản phẩm dùng trong

+Phòng sạch

+Phòng lạnh

+Sản xuất theo yêu cầu ( dùng trong phòng điểu khiển, phòng điện,...)

Kích thước:

Kích thước thực sự

(mm)

H x W x D

Luồn không khí định mức
289 x 595 x 292 x 3V 1,700
595 x 595 x 292 x 4V 3,400

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung