LỌC CÔNG NGHIỆP

Liên Hệ

sản phẩm dùng trong

+Phòng sạch

+Phòng lạnh

+Sản xuất theo yêu cầu ( dùng trong phòng điểu khiển, phòng điện,...)

Kích thước:

Kích thước thực sự

(mm)

H x W x D

Luồng không khí định mức
290 x 595 x 150 1,020
595 x 595 x 150 2,040
290 x 595 x 290 1,700
595 x 595 x 290 3,400

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung