LỌC CÔNG NGHIỆP

Liên Hệ

sản phẩm dùng trong

+Phòng sạch

+Phòng lạnh

+Sản xuất theo yêu cầu ( dùng trong phòng điểu khiển, phòng điện,...)

Kích thước:

Kích thước thực sự

(mm)

H x W x D

 

Lường không khí định mức
287 x 593 x 381 1,700
508 x 593 x 381 2,800
593 x 593 x 381 3,400
593 x 593 x 381 3,400
287 x 593 x 533 1,700
508 x 593 x 533 2,800
593 x 593 x 533 3,400
287 x 593 x 593 1,700
508 x 593 x 593 2,800
593 x 593 x 593 3,400
287 x 593 x 760 1,700
508 x 593 x 760 2,800
593x 593 x 760 2,800
593x 593 x 760 3,400
593x 593 x 760 3,400

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung