YASAKA 3520/22220C

Liên Hệ

YASAKA 3520/22220C

3520/22220C                     100x180x46         /  rế sắt, bi đũa nhào, 2 hàng xoay, 135A

46224//7224AC                  120x215x40         / rế phíp nhựa, bi tròn, T300

50311/6311                         55x120x29           / rế sắt, bi tròn, có rãnh fe, MB170

50315/6315N                      75x160x37           / rế sắt, bi tròn, có rãnh fe, 135A

50315/6317N                      85x180x41           / rế sắt, bi tròn, có rãnh fe, 135A

6222                                    110x200x38         / rế sắt, bi trogn, HTC400A/1

7614K/32314                       70x150x54          / rế sắt, bi đũa, côn, T300

9069414/29414                   70x150x48           / rễ thau, bi đũa, chà cà na, 135A

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung