YASAKA NU1010

Liên Hệ

YASAKA NU1010

NU 1010               50x80x16             / rế thau, bi đũa, rút ruột, MA125

NU1011                55x90x18             / rế thau, bi đữa, rút ruột, MA142

N222E                  110x200x38         / rế sắt bi đũa, rút vỏ HTC400A/1, D300, JT450/1, T300

N230EM               150x200x38         / rế sắt, bi đãu, rút vỏ, JT450/1

N226EM               130x230x40         / rế thau, bi đũa, rút vỏ, HTC400A/1

N232EM               160x290x48         / rế thau, bi đũa, rú vỏ, JT650/1

N306                     30x72x19            / rễ sắt, bi đũa, rút vỏ, MB170

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung