YASAKA UCP204

Liên Hệ

YASAKA UCP204

YSK UCP204                        127x38x64     /   M10

YSK UCP205                        140x38x69.5  /   M10

YSK UCP206                        160x44x82     /   M14

YSK UCP207                        167x48x92     /   M14

YSK UCP 208                       180x52x98     /   M14

YSK UCP209                        189x54x106   /   M14

YSK UCP210                        204x57x112   /   M16

YSK UCP211                        217x60x125   /   M16

YSK UCP212                        238x66x137   /   M16

YSK UCP213                        262x70x149   /   M20

YSK UCP214                        266x72x149   /   M20

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung