H(mm):           57

OD(mm):         74

ID(mm):        16/16

OEM No:      16403-37225,  5-87810005-0

Replace for:   F-6236,  F-102

Use for:  Isuzu, Nissan

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung