Yasaka : H1015

Liên Hệ

Yasaka : H-1015

H(mm):         280

OD(mm):       112

ID(mm):        72/72

OEM No:      689-37310012

Replace for:   Micro: H- H109-11. P502184

Use for: Kato Crane H/F. Kato HD820R; Mitsubishi 6D34 - TLC-1B

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung