LỌC CÔNG NGHIỆP

Liên Hệ

Lọc công nghiệp YASAKA

sản phẩm dùng trong

+Phòng sạch

+Phòng lạnh

+Sản xuất theo yêu cầu ( dùng trong phòng điểu khiển, phòng điện,...)

Kích thước:

Kích thước thực sự

(mm)

H x W x D

Luồng không khí định mức
289 x 593 x 45 1,700
492 x 492 x 45 2,380
492 x 593 x 45 2,800
593 x 593 x 45 3,400

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung